Remont nawierzchni boiska sportowego – co obejmuje i kiedy można otrzymać dofinansowanie?

Nawierzchnia poliuretanowa to elastyczna i wytrzymała nawierzchnia gumowa. Powszechnie jest wykorzystywana na obiektach lekkoatletycznych, takich jak bieżnie oraz na boiskach wielofunkcyjnych. Ze względu na szereg zróżnicowanych czynników remont nawierzchni sportowej jest naturalną konsekwencją intensywnej eksploatacji. Ministerstwo Sportu i Turystyki wprowadziło jednak programy, w których możliwe jest dofinansowanie na remont nawierzchni poliuretanowych. Co obejmuje remont nawierzchni boiska oraz kiedy można otrzymać dofinansowanie? Sprawdź!

Remont nawierzchni boiska sportowego 

Biorąc pod uwagę kwestie formalne, remont nawierzchni sportowej oraz wymiana nawierzchni poliuretanowej nie wymagają dopełnienia dodatkowych obowiązków wynikających z prawa budowlanego. Taka inwestycja nie obliguje zatem do uzyskania pozwolenia na budowę. Nie jest również potrzebne jej zgłoszenie.

Do celów remontu nawierzchni sportowej należy odtworzenie stanu pierwotnego obiektu, który wymaga napraw, wymiany lub odnowienia niektórych tylko elementów. Wymóg przywrócenia stanu pierwotnego powoduje, że w wyniku remontu nie może powstać zupełnie nowy obiekt sportowy.

Remont nawierzchni boiska powinniśmy rozważyć ze względu na świadomość ekologiczną, gdyż boisko zanieczyszczone i uszkodzone, podczas użytkowania zużywa się o wiele szybciej.  Wymiana nawierzchni i remont są konieczne, ponieważ jeśli podłoże zostanie w porę odnowione, unikniemy konieczności demontażu i kosztownej utylizacji zniszczonej nawierzchni.

Jeżeli jesteś zainteresowany ofertą ECO TOP, zapraszamy do kontaktu

Wymiana nawierzchni to remont czy przebudowa?

Zastanawiając się, czy wymiana nawierzchni to remont czy przebudowa, należy zwrócić uwagę na ogólnie przyjęte rozróżnienie tych pojęć.

 • W przypadku remontu zachowane zostają parametry użytkowe i techniczne obiektu, a w przypadku przebudowy ulegają one zmianie.
 • Różnicę widzimy też w definicji wymiany nawierzchni a remontu. Przez remont nawierzchni boiska można rozumieć także naprawę fragmentu boiska, który uległ uszkodzeniu na skutek ma przykład intensywnej eksploatacji lub zniszczenia mechanicznego.
 • Natomiast wymiana poliuretanowej nawierzchni sportowej oznacza całkowity demontaż istniejącej nawierzchni i montaż nowej, zachowując oczywiście parametry użytkowe i techniczne. Biorąc pod uwagę powyższe, mamy jasną odpowiedź na pytanie, czy wymiana powierzchni to remont czy przebudowa.

Co obejmuje remont nawierzchni sportowej?

Choć powierzchnie poliuretanowe są niezwykle wytrzymałe, mogą ulegać uszkodzeniom na skutek niewłaściwego użytkowania, nadmiernej eksploatacji bądź braku regularnej konserwacji. W takiej sytuacji uszkodzona powierzchnię czeka naprawa czy remont nawierzchni.

Remont nawierzchni sportowej obejmuje oczyszczenie i odkurzenie podłoża oraz usunięcia z jego powierzchni wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń. W miejscach większych uszkodzeń czy ubytków niezbędne będzie uzupełnienie warstwy wypełnienia zgodnie z technologią producenta.

Odnowieniu poddawane są także wszystkie linie znajdujące się na boisku i inne oznaczenia. Nowoczesna nawierzchnia o nowej kolorystyce zapewni bezpieczne, a także przyjemne uprawianie zajęć sportowych przez wszystkich użytkowników.

Sprawdź pozostałe nawierzchnie sportowe

Czy można otrzymać dofinansowanie na remont nawierzchni poliuretanowych? 

W ramach Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – Ministerstwo Sportu i Turystyki przewidziało na 2023 rok 717 mln zł na zadania związane z budową nowych obiektów sportowych, a także przebudową i remontem już istniejących. Celem programu jest poprawa stanu technicznego wybudowanych ogólnodostępnych kompleksów sportowo-rekreacyjnych sprzyjających rozwojowi aktywności fizycznej dzieci i młodzieży.

O dofinansowanie na remont nawierzchni poliuretanowych można ubiegać się w ramach sześciu programów: Sportowa Polska, Program inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu, Tenisowa Polska, Program Modernizacji Kompleksów Sportowych „Orlik” oraz programy budowy hal sportowych o lekkiej konstrukcji i piłkarskiej infrastruktury.

O dofinansowanie na remont nawierzchni poliuretanowych w ramach Programu mogą ubiegać się:

 • jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną i prowadzące działalność w dziedzinie kultury fizycznej,
 • stowarzyszenia, fundacje i inne posiadające osobowość prawną podmioty prowadzące działalność w zakresie kultury fizycznej, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników,
 • spółki prawa handlowego posiadające osobowość prawną, utworzone przez jednostki
  samorządu terytorialnego.

Wszystkie informacje, terminy oraz dokumenty dotyczące dofinansowania na remont nawierzchni poliuretanowych można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Sportu, Turystyki i Rekreacji.

Sprawdź pozostałe informacje o dostępnych rozwiązaniach:

Jak przebiega remont nawierzchni boiska sportowego? 

Prace rozpoczynają się od dokładnego przygotowania podłoża pod remont nawierzchni, czyli oczyszczenia i odkurzenia oraz usunięcia z jego powierzchni wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń. W miejscach największych ubytków niezbędne będzie uzupełnienie warstwy wypełnienia, by zachować jednolitą strukturę nawierzchni.

Uzupełnione podłoże poddaje się procesowi gruntowania przygotowującego do wykonania warstwy użytkowej. Jest ona nakładana natryskowo do grubości warstwy zalecanej przez producenta. Po zakończeniu prac związanych z odtworzeniem warstwy użytkowej nawierzchni, gdy remont nawierzchni boiska dobiega końca, nanoszona jest na nią farba poliuretanowa, służąca do odnowienia linii boiska i wszystkich pozostałych oznaczeń.

Odpowiednie przygotowanie podłoża pod remont nawierzchni, a potem zoptymalizowana naprawa przeprowadzona przez specjalistów skutkuje przywróceniem pierwotnych właściwości warstwy poliuretanowej. Ponadto zapewnia, co kluczowe przy wyborze tego rodzaju nawierzchni, bezpieczeństwo i komfort użytkowania.

Remont nawierzchni sportowej z ECO TOP

Wybór wykonawcy remontu nawierzchni sportowej to newralgiczny etap zarządzania obiektem sportowym. Należy dołożyć starań, aby realizacji wszelkich działań podjęli się doświadczeni wykonawcy zapewniający określoną rękojmię wiedzy i doświadczenia.

Kluczową rolę przy wyborze wykonawcy powinny pełnić przede wszystkim 2 elementy: doświadczenie i jakość dotychczasowych realizacji. ECO TOP świadczy kompleksowe usługi w zakresie naprawy, wymiany i remontu nawierzchni sportowej, od wielu lat dbając o zadowolenie zarówno właścicieli jak i użytkowników nawierzchni poliuretanowych.

ECO TOP charakteryzuje innowacyjność, niezawodność i doświadczenie, które potwierdzają:

 • ilość i rodzaj zrealizowanych projektów, w tym ich wielkość, złożoność techniczna,
  certyfikacja,
 • czas funkcjonowania na rynku, uwiarygadniająca realność dawanej gwarancji,
 • liczne referencje,
 • brak zidentyfikowanych istotnych uchybień w dotychczasowych realizacjach.


Instalacja nowej warstwy użytkowej nawierzchni poliuretanowej wykonywana przez ECO TOP dokonywana jest przy użyciu materiałów i surowców pochodzących od renomowanych producentów, których produkty wykorzystywane są do budowy obiektów sportowych w całej Europie. Zapewniamy wysoką najwyższą jakość wykonanych prac oraz pełną zgodność z technologią przewidzianą przez producenta.

Sprawdź również nasz artykuł: 5 wskazówek,  jak wybrać nawierzchnie boisk sportowych 

Jeżeli masz wątpliwości, jakie rozwiązanie wybrać, nasi specjaliści mogą Ci pomóc. Skontaktuj się z nami!